PODMIENKY PREDAJA

 1. ÚVOD

Tento dokument obsahuje podmienky upravujúce predaj výrobkov na tejto webovej stránke sk.otostick.com spoločnosťou PharmaComp s.r.o. („Spoločnosť“) s DIČ SK2023838036 a so sídlom Bystrická 901, 966 81 ŽARNOVICA, Slovensko.

Pred objednávkou si pozorne prečítajte tieto Podmienky. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepodávajte objednávku.

Keďže tieto podmienky predaja sa môžu kedykoľvek zmeniť, mali by ste ich pred zadaním každej novej objednávky prečítať. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto obchodných podmienok alebo chcete uplatniť reklamáciu, kontaktujte nás prostredníctvom nášho oddelenia služieb zákazníkom, e-mailom na adresu slovensko@otostick.com alebo zavolajte na jedno z nasledujúcich čísiel: +421 904 247 979.

 1. POUŽITIE NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK

sk.otostick.com je webová stránka, kde si môžete kúpiť náš estetický korektor uší.

Kliknutím na políčko „Súhlasím s podmienkami predaja“ prehlasujete, že uskutočňujete nákup s platobnou povinnosťou a že ste si prečítali a bezvýhradne súhlasíte s týmito podmienkami predaja, konkrétne s nasledujúcimi podmienkami:

 • Webová stránka patriaca Innovaciones Disras S.L. je hlavná a je určená pre súkromné ​​osoby staršie ako 16 rokov.
 • Zaväzujete sa, že nám poskytnete svoju e-mailovú adresu, poštovú adresu a / alebo iné kontaktné údaje, ak sa zaregistrujete alebo zadáte objednávku.
 • Nezabudnite, že ak neposkytnete všetky potrebné informácie, nebudeme schopní spracovať vašu objednávku. V každom prípade musíte pred potvrdením objednávky potvrdiť, že súhlasíte s týmito podmienkami kliknutím na políčko „Súhlasím s podmienkami predaja“.

Používateľ

Každý, kto pristupuje na webovú stránku www.otostick.com alebo ju používa, sa automaticky stáva Používateľom. Po začatí prehliadania webovej stránky, užívateľ akceptuje všetky podmienky stanovené v tomto dokumente (vrátane neskorších úprav), bez ohľadu na uplatňovanie príslušných záväzných právnych ustanovení pre každý prípad.

Užívateľ prijíma svoju zodpovednosť za vhodné používanie www.otostick.com. Táto zodpovednosť sa vzťahuje na:

  • Správne používanie stránky www.otostick.com pri konzultáciách a právne záväzných nákupoch produktov.
  • Nevykonáva falošný / podvodný nákup. Ak OTOSTICK považuje ktorúkoľvek operáciu za takúto operáciu, môže byť zrušená a informácie môžu byť poskytnuté príslušným orgánom.
  • Poskytne pravdivé a presné údaje.

Medzinárodný prenos údajov

Medzinárodný prenos údajov nastáva, keď osobné údaje spracúva kontrolór alebo správca so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), na tento účel sa zasielajú tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii mimo toto územie.

 1. PRÁVNY ZÁKLAD

Zákon č. 3/2014 z 27. marca, ktorým sa upravil revidovaný text všeobecného zákona o ochrane spotrebiteľa a používateľov a ďalšie doplňujúce akty, schválený kráľovským legislatívnym dekrétom č.

 1. DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB

Výrobky ponúkané prostredníctvom tejto webovej stránky budú k dispozícii na Slovensku.

1/2007 zo 16. novembra, prispôsobuje španielske právne predpisy ustanoveniam smernice 2011 / 83 / EÚ, z 25. októbra, o právach spotrebiteľov, ktorým sa nahrádzajú smernice 85/577 / EHS a LSSICE 34/2002, ktoré upravujú naše právne predpisy o internetovej činnosti a právnych predpisoch o ochrane údajov (OL 3/2018, z 5. decembra, o ochrane údajov a zaručenej digitálnej bezpečnosti) Práva a nariadenie [EÚ] 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb vo veci spracovania a voľného pohybu osobných údajov).

 1. AKO VYTVORIŤ OBJEDNÁVKU

Nákup z tohto webu je pohodlný a ľahký. Po výbere produktu, ktorý chcete kúpiť, naň kliknete a vybierte si požadovaný počet produktov.

Po zadaní podrobností o doručení a prístupe k platobným možnostiam kliknite na možnosť Prejsť na platbu a potom na možnosť Nákup.

Ak chcete uskutočniť nákup, musíte uviesť fakturačné a dodacie údaje, ktoré sa pridajú do našej databázy, aby sme mohli objednávku spracovať a uľahčiť budúce nákupy uskutočnené prostredníctvom tejto webovej stránky.

Osobné údaje poskytnuté našimi používateľmi sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami našich zásad o ochrane osobných údajov

Používateľ má kedykoľvek prístup k poskytnutým osobným údajom a informáciám o zadaných objednávkach. Spoločnosť PharmaComp s.r.o. by chcela pripomenúť používateľom, že poskytnuté osobné údaje musia byť presné, aby sa predišlo akejkoľvek zámene alebo incidentom pri odosielaní / nákupoch tovaru.

 1. Prijatie služby a potvrdenie prijatia objednávky

Prijatie nákupu sa potvrdí kliknutím na políčko „Prejsť na platbu“. Tu by ste mali:

 • Zadajte podrobnosti o fakturácii a doručení, aby sme mohli spracovať vašu objednávku;
 • Vyberte spôsob doručenia;
 • Po skontrolovaní objednávky akceptujte podmienky predaja kliknutím na príslušné políčko a potom kliknutím na možnosť „Prejsť na platbu“.
 • Vyberte spôsob platby

Ak platíte kartou, budete presmerovaní do zabezpečenej oblasti banky, aby ste mohli uskutočniť platbu.

Po prijatí nákupu a vykonaní platby dostanete e-mail s identifikačným kódom na sledovanie vašej objednávky.

Nezabudnite však, že všetky objednávky podliehajú dostupnosti produktu, ako je uvedené v nižšie uvedenej časti, a najmä splneniu podmienok podrobne uvedených v časti 2.

Zákazník nesie plnú zodpovednosť za výber produktu a jeho prispôsobenie jeho potrebám. Spoločnosť PharmaComp s.r.o. nezodpovedá za túto záležitosť. V prípade, že zákazník požaduje ďalšie alebo doplňujúce informácie o vlastnostiach alebo použití produktu, môže o to spoločnosť požiadať. Po tom, čo už bol zákazník informovaný o produktoch predávaných spoločnosťou a po overení a splnení požiadaviek určených touto spoločnosťou, je zákazník zodpovedný za objednávku. Spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá za priame ani nepriame škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia alebo nemožnosti použiť predaný produkt.

PharmaComp s.r.o. je slovenská spoločnosť a ako taká obchoduje podľa slovenských právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na všetky naše zásielky.

 1. PLATNOSŤ PONÚK A DOSTUPNOSŤ VÝROBKOV

Produktové ponuky sú platné, kým zostávajú na webových stránkach sk.otostick.com, pokiaľ nie je stanovené konkrétne obdobie (ako je to v prípade propagačných ponúk na konkrétne dátumy).

V každom prípade sú všetky produkty závislé na základe dostupnosti. Ak dôjde k problémom so skladovými zásobmi alebo dodaním, budete informovaní (prostredníctvom vašich kontaktných údajov) o nedostatočnej dostupnosti a budeme pokračovať v okamžitej refundácii sumy, ktorú ste zaplatili, alebo vám ponúkneme produkt s podobnými charakteristikami.

 1. DODANIE A NÁKLADY NA DOPRAVU

Objednané produkty sa dodávajú na adresu uvedenú zákazníkom počas procesu objednávky v lehotách, ktoré sú uvedené na webovej stránke.

Tieto časy sú približné, pretože závisia od oblasti dodania, spôsobu dopravy a dostupnosti produktu. Neskoršie dodanie nemá za následok náhradu škody.

Objednávky zadané v sobotu, nedeľu alebo sviatky sa spracujú nasledujúci pracovný deň. V sobotu, nedeľu a počas sviatkov sa nebudú uskutočňovať žiadne dodávky.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zvoliť si dopravcu a zabezpečiť plynulé dodanie produktov. Náklady na dopravu budú fakturované zákazníkovi a uvedené na faktúre.

V prípade zásielok do zahraničia znáša náklady na spracovanie zásielky v rámci colných a obecných výdavkov zákazník. Ich hodnota sa líši v závislosti od kritérií každého colného úradu a charakteristík objednávky.

Lehoty na dodanie tovaru sa môžu zmeniť na základe mimoriadnych okolností, ako napríklad: presadzovanie colných predpisov, štrajky, extrémne poveternostné podmienky, uznesenia a bezpečnostné opatrenia, ktoré niektoré krajiny zaviedli v konkrétnom čase.

Je dôležité, aby ste nám pri zadávaní objednávky poskytli telefónne číslo, pretože umožňuje dopravcovi kontaktovať vás v prípade potreby.

Pokiaľ nedostanete objednávku v stanovenej lehote alebo máte nejaké otázky, kontaktujte nás prostredníctvom nášho Oddelenia služieb zákazníkom, e-mailom na adresu slovensko@otostick.com alebo zavolaním na ktorékoľvek z nasledujúcich čísiel:. +421 45 679 0575.

Zrušenie alebo zmena:

Objednávka môže byť zrušená, zmenená alebo upravená bezplatne, ak je objednávka stále „nevybavená“ do 12 hodín od jej zadania.

PHARMACOMP S.R.O SI VYHRADZUJE PRÁVO ZRUŠIŤ DODANIE AKEJKOĽVEK OBJEDNÁVKY POKIAĽ:

Sa dodacia adresa nachádza mimo našej oblasti pokrytia.

Adresa doručenia bola zmenená alebo je nevysledovateľná z dôvodu prírodných katastrof, ako sú povodne, zemetrasenia atď. alebo z katastrálneho dôvodu. Ďalší postup v takomto prípade je kontaktovať nás a poskytnúť novú dočasnú adresu.

Objavili sa rôzne pokusy nájsť zákazníka a dodávka sa ukázala ako nereálna. V takom prípade sa všetky náklady na produkt vracajú po vrátení zásielky do našej lekárne.

Požadované množstvo prevyšuje maximálne rozmery a objem, ktorý musí dopravná spoločnosť pohodlne zvládnuť.

Produkt nie je na sklade:

V prípade, že položka nie je na sklade alebo je dočasne nedostupná, bude spoločnosť okamžite kontaktovať zákazníka a poskytne mu nový termín dodávky alebo, ak sa ukáže, že je nemožné poskytnúť uvedený produkt, bude jeho objednávka zrušená.

Vrátenie tovaru

Reklamácie sa prijímajú iba v prípade poškodenia, chybného tovaru alebo akejkoľvek závady alebo chyby v objednávke zo strany sk.otostick.com. Ak sa produkt nevracia z vyššie uvedených dôvodov, používateľ uznáva, že pozná výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy, ako je podrobne uvedené v článku 103 Kráľovského zákonného dekrétu č. 1/2007 zo 16. novembra, ktorým sa uzákonil všeobecný zákon o Ochrane spotrebiteľov a používateľov.

Dodanie zabaleného tovaru, ktorý bol po dodaní otvorený nie je vhodný na vrátenie zo zdravotných alebo hygienických dôvodov.

Zákazník musí skontrolovať stav balenia a či je dodávka podľa objednávky správna. V dôsledku vyššie uvedeného je pre vrátenie tovaru od dátumu prijatia objednávky k dispozícii maximálne 14 dní. V takom prípade náklady na doručenie znáša zákazník.

Predtým musí zákazník najskôr kontaktovať náš zákaznícky servis v lehote uvedenej na e-mailovej adrese slovensko@otostick.com s predmetom „Reklamácia + číslo objednávky“ ako predmet alebo telefonicky +421 45 679 0575 a my vás následne budeme informovať, ako pokračovať v procese vrátenia. Vrátenie nebude uskutočnené bez predchádzajúcej komunikácie medzi zákazníkom a spoločnosťou PharmaComp s.r.o., pričom máte k dispozícii formuláre na výber aj formuláre na uplatnenie nárokov.

Aby bol vrátený tovar akceptovaný, musí byť výrobok a jeho obal v bezchybnom stave a musí obsahovať všetky doplnky a originálne dokumenty. Vrátený produkt musí byť pri odoslaní riadne zabalený.

POZNÁMKA:

Spoločnosť neprepláca náklady ani nevracia tovar, pokiaľ nebol pri prevzatí skontrolovaný stav produktu, obalu a príslušenstva, ktorý je súčasťou procesu vrátenia alebo výmeny.

Cena, ktorú je potrebné vrátiť, je cena za objednávku a táto suma bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník (pozri tabuľku spôsobov vrátenia platby).

Zrieknutie sa alebo odmietnutie tovaru zákazníkom v cieľovej krajine:

Ak tovar nie je prijatý alebo stiahnutý z colných zariadení v cieľovej krajine, pretože klient odmietne zaplatiť dane alebo poplatky, ktoré niektoré krajiny uplatňujú na dovážaný zahraničný tovar a spoločnosť je požiadaná, aby vrátila náklady na uskutočnený nákup, spoločnosť vykoná zodpovedajúca úhrada, ktorá má najprv zľavnené prepravné náklady na dodanie tovaru do a z miesta určenia, najviac do 15 dní od prijatia tovaru spoločnosťou.

Úhrada v dôsledku zničeného, poškodeného tovaru alebo neúplnej objednávky:

Po akceptovaní odškodnenia klient pošle produkt do nášho zariadenia. Po prijatí a kontrole stavu našich výrobkov vám vrátime sumu zodpovedajúcu cene zaplatenej pri kúpe. V prípade výmeny je výrobok vždy nahradený rovnakým výrobkom. Bude fakturovaná iba prvá dodávka; Spoločnosť uhradí náklady zodpovedajúce novej dodávke. Ak si želáte dostávať iný produkt, náklady na vrátenie tovaru a nové doručenie spoločnosť nenesie.

Neúspešné dodania:

Ak nie ste prítomní na dodacej adrese, kuriérska služba zanechá poznámku. Potom ich môžete kontaktovať a nahlásiť nový dátum a čas doručenia.

Ak bude váš balík vrátený do nášho obchodu, môžeme ho poslať späť; náklady na túto druhú dodávku bude znášať zákazník.

 1. CENA A PLATBA
9.1 CENY

Ceny uvedené v zoznamoch produktov sú v EUR a zahŕňajú DPH.

Celkové náklady vrátane poplatkov a nákladov na doručenie sú uvedené v súhrne nákupu.

Musíme vás informovať, že nezodpovedáme za poplatky alebo clá, ktoré niektoré krajiny uplatňujú na zahraničné zásielky.

Spoločnosť. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje ceny a zaväzuje sa uplatňovať aktuálny kurz v čase objednávky zákazníka.

9.2 SPÔSOBY PLATBY

Spôsob platby

 • Dobierka.
 • Debetná / kreditná karta
 • Banový prevod

Metóda úhrady

  (prevody medzi bankami v rôznych krajinách môžu trvať dlhšie)

Overte si na Paypal: www.paypal.com

9.3 BEZPEČNÝ PLATOBNÝ PROCES

Dáta sa prenášajú v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. Ak platíte kartou, budete po kliknutí na príslušné platobné pole presmerovaní na zabezpečenú stránku týkajúcu sa bankovej organizácie, s ktorou spolupracujeme, kde budete požiadaní o podrobnosti o svojej karte (číslo karty, držiteľ, dátum skončenia platnosti a CVV). Po zadaní údajov sa operácia odošle do vašej banky, ktorá overí pravosť operácie.

Po potvrdení bankou sa z platobnej karty odčíta hodnota objednávky. Bez potvrdenia sa objednávka zruší. V každom prípade budete o výsledku informovaní. Uskutočnením platby kartou potvrdzujete, že ide o vašu kartu.

 1. SLUŽBA ZÁKAZNÍKA

Ak chcete zaistiť pohodlie svojho nákupu, v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte náš zákaznícky servis:

Zaslaním e-mailu na adresu slovensko@otostick.com

Zavolaním na ktorékoľvek z týchto čísiel +421 45 679 0575

 1. ZÁRUKY

Z dodacích údajov proti chybnému dizajnu na výrobky vyplýva zákonná záruka. Ak nahlásite incident a vrátite nám produkt, bude analyzovaný a ak sa ukáže, že je chybný, bude vymenený.

 1. ZMENA ÚDAJOV A ODHLÁSENIE

Kedykoľvek pred potvrdením objednávky môžete svoje osobné údaje zmeniť. Po potvrdení objednávky môžete údaje poskytnuté pre uvedenú objednávku zmeniť, pokiaľ nás kontaktujete na e-mailovej adrese slovensko@otostick.com alebo na čísle +421 45 679 0575.

Nezabudnite, že kedykoľvek môžete uplatniť svoje práva na prístup, opravu, zrušenie alebo nesúhlas prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu: slovensko@otostick.com.

 1. BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť a spoločnosť Innovaciones Disras SL používajú protokol SSL, aby zabezpečili súkromie všetkých údajov, ktoré ste odoslali.

 1. ODDELITEĽNOSŤ

Ak príslušný orgán považuje ktorúkoľvek zo súčasných podmienok alebo ustanovení za neplatnú, nezákonnú alebo nevynútiteľnú v akomkoľvek rozsahu, sú oddelené od zvyšných podmienok a ustanovení, ktoré zostanú platné v rozsahu povolenom zákonom.

 1. EURÓPSKE NARIADENIA SPOTREBITEĽA

Je potrebné vziať na vedomie, že Európska komisia vytvorila prvú celoeurópsku platformu na riešenie konfliktov online obchodu pod záštitou nedávneho všeobecného zákona o ochrane spotrebiteľa a používateľov. Preto keď prevádzkujeme online predajnú platformu, musíme informovať našich používateľov o existencii alternatívnej online platformy na riešenie konfliktov.

Na používanie tejto platformy na riešenie konfliktov by mal užívateľ kliknúť na tento odkaz: http://ec.europa.eu/odr

 1. UZNESENIE SPORU

V prípade akéhokoľvek sporu budú mať strany možnosť tento problém vyriešiť priateľsky. Ak sa nedosiahne mimosúdna dohoda, Súdnym dvorom vhodným na vyriešenie týchto sporov sú súdy Don Benita (Badajoz, Španielsko).

Nákupný košík